مرکز توسعه فرهنگی اجتماعی
مهـر ویسـتا
درباره
مهرویستا
مهر ویستا یک موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی است که توسط گروهی از معلمان و نیکوکاران به منظور مقابله هم ‌زمان با مسائل مرتبط با فقر فرهنگي و مادي با تاكيد بر نقش اجتماعات محلي به‌خصوص زنان و جوانان و مشاركت دمكراتيك آن‌ها در فرايند توسعه تشکیل شده است.
مهرویستا در دو خانه محله سرچشمه و ناصر خسرو با هدف ارتقای سطح تحصیلی و فرهنگی مناطق محروم کار خود را در امتداد پروژه بم ادامه می دهد . ما معلمین را به صورت حقوقی استخدام کرده ایم تا به طور رایگان در فضایی مملو از عواطف انسانی کودکان این سرزمین را به شکوفایی دعوت نمایند . استعدادهای خاص توسط معلمین با تجربه N.G.O کشف گردیده است و با ایجاد شرایط رفاهی مناسب هر خانواده مسیر رشد و تکامل این دانش آموزان فراهم می شود. کلاسهای تقویتی و فوق برنامه ( هنری ) این موسسه برای دانش آموزان در دو نوبت صبح و عصر برنامه ریزی شده است. ایجاد ارتباط با خانواده ها در خصوص درک شرایط زیستی نیز به عهده این موسسه می باشد.
بخش از فعالیت‌های
مهر ویستا
  • برگزاری کلاسهای آموزش مهارتهای زندگی برای معلمین در ارتباط با دانش آموزان مناطق محروم
  • برگزاری کلاسهای مشاوره برای نوجوانان
  • تجهیز دانش آموزان به لوازم تحصیلی مورد نیاز، کتاب/ ضبط صوت/ CD آموزشی / لوازم تحریر
  • برگزاری جشنهای تشویقی برای دانش آموزانی که ارتقاء تحصیلی داشته اند
  • آموزش بهداشت محیط توسط متخصص بهداشت