اهداف مهر ویستا

مقابله هم ‌زمان با مسائل مرتبط با فقر فرهنگی و مادی با تاکید بر نقش اجتماعات محلی به‌خصوص زنان و جوانان و مشارکت دمکراتیک آن‌ها در فرایند توسعه.

توانمند کردن افراد در سایه طرح‌های هم ‌یاری و تعاون به‌منظور افزایش قابلیت‌ها درحل مشکلاتی مانند کنترل جمعیت؛ بهبود وضعیت مراقبت‌های بهداشتی؛ بالابردن سطح مهارت‌های آموزشی و پرورشی؛ یاری رساندن به محروم‌ترین گروه‌های اجتماعی؛ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارائه طرح‌های ایجاد اشتغال و درآمد و در نتیجه کاهش فقر.اداره سالم و مستمر محیط زیست؛ کمک به ظهور استعدادها وایجاد زمینه‌های مشارکت افراد محلی در تامین امنیت اجتماعی.

 

اهداف و وظایف مرکز توسعه فرهنگی اجتماعی ” مهر ویستا“ عبارتند از:

اهداف فرهنگی

اهداف اجتماعی

تبصره: انتشار هرگونه مطبوعه‌ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پرونده انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.