اهدای کمک

خیرین و حامیان همیشگی N.G.O مهر ویستا ما را در ارائه هر چه بهتر و بیشتر اهداف این موسسه مساعدت می نمایند . این گرامیان در ارتباط دائم با مسئولین روابط عمومی ما می باشند.

هر فصل با آغاز ثبت نام دوره جدید مراتب قدردانی از اعضاء قدیمی مهرویستا همراه با اطلاعات کامل فعالیتها در روی CD برای اعضاء ارسال می گردد ، تا ذره ای از محبتهای بی دریغ ایشان را ارج نهیم.

توسعه فرهنگی اجتماعی مهرویستا در رابطه با دانش آموزان

همزمان با جنبه آموزشی درسی مهرویستا – خدمات فرهنگی و اجتماعی در خانه های محلات انجام می گیرد، این هماهنگی توسط در کنار هم قرار گرفتن پرسنل اجرایی و مدیریت مهرویستا تحت پوشش کمکهای بی دریغ جزین تحقق یافته است که شامل:

این فعالیتهای عام المنصفه رایگان به محرومین منطقه ارائه گردد.

برای جذب مشارکت شما عزیزان در این امر خیر با ما تماس بگیرید تا پاسخگوی سولات و کمکهای شما باشیم.

N.G.O مهرویستا در دو خانه محله سرچشمه و ناصر خسرو با هدف ارتقای سطح تحصیلی و فرهنگی مناطق محروم کار خود را در امتداد پروژه بم ادامه می دهد.

ما در این خانه معلمین را به صورت حقوقی استخدام کرده ایم تا به طور رایگان در فضایی مملو از عواطف انسانی کودکان این سرزمین را به شکوفایی دعوت نمایند . استعدادهای خاص توسط معلمین با تجربه N.G.O کشف گردیده است و با ایجاد شرایط رفاهی مناسب هر خانواده مسیر رشد و تکامل این دانش آموزان فراهم می شود . کلاسهای تقویتی و فوق برنامه ( هنری ) این موسسه برای دانش آموزان در دو نوبت صبح و عصر برنامه ریزی شده است . ایجاد ارتباط با خانواده ها در خصوص درک شرایط زیستی نیز به عهده این موسسه می باشد.

هر دانش آموز دارای پرونده آموزشی – بهداشتی بوده که در آغاز هر سال تحصیلی این پرونده به روز می گردد و در پایان هر سال با توجه به سن و شرایط روحی و تشویقی آنها جوایزی از طرف N.G.O به دانش آموختگان تحت پوشش اهدا می گردد .