معرفی اهداف مهر ویستا

مهر ویستا یک موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی است که توسط گروهی از معلمان و نیکوکاران به منظور  مقابله هم ‌زمان با مسائل مرتبط با فقر فرهنگی و مادی با تاکید بر نقش اجتماعات محلی به‌خصوص زنان و جوانان و مشارکت دمکراتیک آن‌ها در فرایند توسعه تشکیل شده است.

توانمند کردن افراد در سایه طرح‌هایهم ‌یاری و تعاون به‌منظور افزایش قابلیت‌ها درحل مشکلاتی مانند کنترل جمعیت؛ بهبود وضعیت مراقبت‌های بهداشتی؛ بالابردن سطح مهارت‌های آموزشی و پرورشی؛ یاری رساندن به محروم‌ترین گروه‌های اجتماعی؛ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارائه طرح‌های ایجاد اشتغال و درآمد و در نتیجه کاهش فقر.اداره سالم و مستمر محیط زیست؛ کمک به ظهور استعدادها وایجاد زمینه‌های مشارکت افراد محلی در تامین امنیت اجتماعی.